Arguspriset tilldelas Bitte Hammargren

Årets Arguspris i humaniora, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, har tilldelats chefen för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, journalisten och författaren Bitte Hammargren, Stockholm.

Enligt motiveringen får hon priset ”för en humanistiskt präglad journalistik som visar på värdet av historisk, kulturell och språklig kompetens vid analysen av samtidens ödesfrågor och för att med pedagogisk lidelse och förmåga att med djuplodande och ändå klara och lätt tillgängliga texter nå ut till en bred publik”. Priset, som är på 100 000 kronor, ska gå till en person som ”på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet”. Det kommer att delas ut i Uppsala torsdagen den 18 januari 2018 (kl. 18.00 i Humanistiska teatern, Campus Engelska parken). Bitte Hammargren kommer då också att hålla en föreläsning med titeln ”Maktspel, olja och kultur kring Persiska viken – om rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien”

Kommentera