Årsbok 1943

Författare Titel
Rudberg, Gunnar Hellensk folkspekulation.
Friedrichsen, Anton Sprachliches und Stilistisches zum Neuen Testament.
Strömbäck, Dag Författarskap och tradition i den isländska ättesagan.
Nelson, Axel Samuel Otto och Olaus Rudbecks Atlantica. Ett bidrag till Lapplandsforskningens äldre historia.
Hahr, August Nya Gripsholmsstudier.
Torbiörnsson, Tore Lånord och språkhistoria.