Årsbok 1945

Författare Titel
Hahr, August Aurivilliska huset och Hårlemans traditioner i Uppsala.
Thörnell, G. Konservativ textkritik.
Torbiörnsson, Tore Armenisk akcentuering.