Årsbok 1948

Författare Titel
Persson, Axel W. Kort orientering med hänsyn till planerad utgrävning i Labranda i Mindre Asien.
Marc-Wogau, Konrad Aristoteles lära om den utjämnande rättvisan och vedergällningen.
Svennung, J. Sprachliche Bemerkungen zum Irenäus Latinus.
Ravila, Paavo Om konjugationens uppkomst i de uraliska språken.
Sandström, Josef Om tolkningen av Forsaringen.