Årsbok 1949–50

Författare Titel
Hjärne, Erland Fornsvenska lagstadganden. Tolkningar och sammanställningar.