Årsbok 1952

Författare Titel
Zetterstén, K. V. De krimska tatarernas diplomatiska korrespondens med den svenska regeringen.
Ekblom, R. Livvaktens gård i Jaroslav den vises Novgorord.
Ekholm, Gunnar Etruskiskt och grekiskt i nordiska fynd.
Nelson, Axel Hugo Grotius, Quelques observations sur ses débuts comme philologue, sur ses études de droit romain et sur ses relations avec J.-A. de Thou, historien et président au Parlement de Paris.
Björck, Gudmund The Mantic timber.
Westman, Knut B. Några anteckningar till Sigfridsproblemet.
Rudberg, Gunnar Das wir in der grossen Phaidros-Rede.
Collinder, Björn Kalevalaversen.
Lindqvist, Natan Ett omtvistat ställe i äldre västgötalagen.
Svennung, J. Zum Gebrauch des Wortes ‚Gott’ in der Anrede im Griechischen und Latein.
Ahnlund, Nils ”Herrskapet”.
Strömbäck, Dag Att binda helskor. Anteckningar till Gisle Surssons saga.
Lönnroth, Erik Ericus Olai som politiker.
Jansson, Valter Fsv. nom. sing. fem. och nom. ack. plur. neutr. på -n, -in, un av vissa pronomina och räkneord.
Lindqvist, Sune Den stora Jellingstenen.
Marc-Wogau, Konrad Om Protagoras homomensura-sats i Platons Teaitetos.
Kleberg, Tönnes H. C. Andersen och Uppsala.