Årsbok 1955–56:1

Författare Titel
Wold, Herman Kausal inferens från icke-experimentella observationer. En översikt av mål och medel.