Årsbok 1959

Författare Titel
Edling, Nils ”Ristellska slägtens Ursprung och Ättelängd.” – ”Grubbars och Risteliers slägtebok.” Två handskrifter, granskade.
Carlsson, Sten Henning Wrangels ”Souvenirs” 1806–1810.
Lindqvist, Sune Emund slemme och Sven tveskägg.