Årsbok 1963–64

Författare Titel
Engström,Sten Om tillkomsten av den s.k. Chronologia anonymi.
Hasselberg, Gösta Halv regering. Ett tema i 1600-talets svenska statsrätt.