Årsbok 1971–72

Författare Titel
Danell, Jan Konservativ och liberal stockholmspress. Skillnader och utvecklingstendenser i inrikesledarnas språk och stil under senare delen av 1800-talet. 2.
Edsman, Carl-Martin Antik och modern Sibylla.
Olivecrona, Karl Äganderättens ursprung enligt John Locke.