Årsbok 1975–76

Författare Titel
Andræ, Carl Göran Från borgargård till hyreshus.
Axelson, Sven Studier i svensk medeltida annalistik. Kronologi och källproblem.
Collinder, Björn Platon – unser zeitlose Gefährte.
Eklund, Sten On errors and contamination.
Scardigli, Piergiuseppe Magalottis “Sverige år 1674”. Ett jubileum.
Scardigli, Piergiuseppe & Tjäder, Jan Olof Den till Uppsala förvärvade Magalotti-handskriften.
Simonsson, Nils Indisk estetisk teori. Några grunddrag.