Årsbok 1981–82

Författare Titel
Barton, H. Arnold Swedish Americans and the old country.
Gustafsson, Bo The causes of the expansion of the public sector in Sweden during the 20th century.
Håkansson, Lennart Äkthets- och författarproblem i latinsk litteratur.
Jacobson-Widding, Anita Kvinnliga antropologer och den nya kvinnoantropologin.
Tjäder, Börje Kontinuitet och förnyelse i Fredmans epistlar.
Tjäder, Jan Olof Skrift, skrivande och skrivkunnighet i det romerska världsriket.