Årsbok 1983–84

Författare Titel
Eklund, Sten A Reassessment of the Old Swedish Bridgettine text corpus.
Furuland, Lars “Begriper du det, är du listig”. Hugo Hamilton och hans trollvärld.
Hermelin, Ingeborg & Helander, Hans Olof Hermelins Elegi om fältlivets vedermödor.
Härd, John Evert Veränderungen in der deutschen Satzstruktur. Norm- oder Systemverschiebung?
Landgren, Bengt Gunnar Ekelöf och antiken.
Torstendahl, Rolf När ingenjörerna blev professionella och byråkrater. En jämförelse mellan utvecklingen i Sverige och England 1800–1914.