Årsbok 1985

Författare Titel
Andersson-Schmitt, Margarete Die Verwendung der Historia scholastica in einigen volkssprachigen Bibelwerken des Mittelalters.
Arthur, Ingrid Bildspråk och metonymier i franska 15-, 16- och 1700-talsbeskrivningar av sångrösten. Material hämtat ur icke-skönlitterära texter.
Hornwall, Gert Studier och politik. Axel Brusewitz tidigare utveckling.
Inger, Göran Rätten över eget liv och över egen kropp.
Larsson, Lars-Gunnar Nordligt i söder och sydligt i norr. Något om samisk dialektforskning.
Löfstedt, Bengt Notizen zur Agnellus’ Kommentar von Galens De sectis.
Nordström, Carl-Otto Beatusmåleriet. Ett apropå till Umberto Ecos roman Rosens namn.