Årsbok 1986

Författare Titel
Hermodsson, Lars Silverbibelns väg till Werden.
Rooth, Anna Birgitta Some symbols in Bosch’s paintings. An interpretation.
Rydén, Lennart Byzantine hagiography in the ninth and tenth centuries. Literary aspects.
Tjäder, Jan-Olof Latinsk paleografi i Sverige efter andra världskriget.
Cielens, Isabelle Tre funktioner hos exilen i Albert Camus skönlitterära verk: initiation, revolt, identitetskonflikt.
Duczko, Wladyslaw Vikingatidens filigran- och granulationsarbeten. En analys av materialet från Björkö.
Engström, Johan Torsburgen. Tolkning av en gotländsk fornborg.