Årsbok 1987–88

Författare Titel
Davidsson, Åke Elias Martin som skildrare av den äldsta svenska historien.
Eklund, Sten The traditional or the stemmatic editorial technique?
Fryckstedt, Olov Varför Ezra Pound?
Löfstedt, Bengt Latin hos svenska författare.
Nelson, Alvar Aga – ur rättspolitisk synpunkt.
Stolt, Birgit Martin Luther – glädjedödaren?
af Geijerstam, Regina Juan Fernández de Heredia och hans ”Grant Cronica de Espanya”. Om tillkomsten av ett medeltida historieverk och dess tillförlitlighet som språkligt och historiskt dokument.
Nilsén, Anna Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och i Finland 1400–1534.
Packalén, Sture Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und der DDR.
Srigley, Michael Images of regeneration. A study of Shakespeare’s The Tempest and its cultural background.
Holm, Lars Jesper Swedbergs Swensk Ordabok. Bakgrund och tillkomsthistoria.
Troy, Lana Patterns of queenship in ancient Egyptian myth and history.