Årsbok 1989

Författare Titel
Bennich-Björkman, Bo Strindberg, kulturhistorien och 1800-talets folkliga underhållning.
Berggren, Maria Ärkebiskop Birger Gregorsons nya ”alfabet” och den tidiga vadstenakursiven.
Helander, Hans Olof Hermelin, Ad Carolum XII, Svecorum Regem, de continuando adversus foedifragos bello. Edited, together with the short poem that provoked Hermelin, with introduction, translation and commentary.
Lenhammar, Harry Johan Tybeck. Swedenborgare och religionsfrihetskämpe.
Lundén, Rolf American feminists, postmodernists and reality.
Tjäder, Jan-Olof Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets i Uppsala Årsbok 1943–1989. Kort orientering om årsbokens tillkomst och utveckling jämte fullständig innehållsförteckning.
Florin, Anders Disciplinering och konflikt. Den sociala organiseringen av arbetet. Jäders bruk 1640–1750.
Rosenqvist, Jan Olof The life of St Irene, Abbess of Chrysobalanton.