Årsbok 1990

Författare Titel
Boklund, Gunnar De tidiga svenska Karl May-översättningarna.
Gren-Eklund, Gunilla Det indiska ordets makt över tanken.
Lagercrantz, Sture Floden, arken och Vineta.
Thelander, Mats Språkdrag och språkarter.
Tjäder, Jan-Olof Slutrapport från 100-årsjubileet.
Andræ, Carl Göran Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
Frängsmyr, Tore Humanioras nytta – och onytta.
Helander, Bernhard Reflektioner runt en slaktad kamel. Härstamningsregler, ideologi och erfarenhet i södra Somalia.
Nilsson, Bertil De sepultris. Gravrätten i Corpus Iuris Canonici och i medeltida nordisk lagstiftning.