Årsbok 1991–92

Författare Titel
Davidsson, Åke De libris amicorum. Några anteckningar till ”stambokens” historia.
Kan, Aleksander Revolutions- och reformcykeln i Ryssland (1861–1905–1991).
Kronholm, Tryggve Aftonland och Morgonland. Det litterära landskapet i arabvärlden under 1800- och 1900-talen.
Larsson, Lars-Gunnar ”Ta och prata om ringfingret”. Om begränsningar i den jämförande språkforskningens möjligheter.
Löfstedt, Bengt Zur Rhetorica Christiana von Diego Valadés.
Rydén, Mats Språk och natur i renässansens England.
Tjäder, Jan-Olof Den latinska inskriptionen på runstenen Sm 115 från Öreryds kyrkogård, Statens historiska museum inv. nr 22.518.
Ahnlund, Claes Den skandinaviska universitetsromanen 1877–1890.
Brink, Stefan Vära socknars ursprung och deras namn.
Skalin, Lars-Åke Att tolka litterära karaktärer.