Årsbok 1993

Författare Titel
Jareborg, Nils Brottsideologier.
Johannesson, Kurt Johannes Schefferus och vältaligheten i 1600-talets Sverige.
Kindstrand, Jan Fredrik Fiktiva brev i allmänhet och Aischinesbreven i synnerhet.
Lagercrantz, Sture Babels torn och Moses stav.
Utas, Bo Kan persisk poesi översättas?
Näslund, Harry Något om referens och koherens i svenska facktexter.
Petterson, Lars Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham.
Strandberg, Svante Studier över sörmländska sjönamn.