Årsbok 1995

Författare Titel
Lagercrantz, Sture Jordbävningar i afrikansk folktro.
Pettersson, Torsten Om kriterier för vetenskapligt värde.
Strandberg, Svante Sockennamn i Sörmland, Uppland och Västergötland. En översikt.
Swahn, Sigbrit Från Du Four till Bellman. Omkring en fransk uppbyggelseskrift, översatt två gånger till svenska.
Tjäder, Jan-Olof De ravennatiska papyrusurkunderna. Byten för samlare och gåvor för furstar.
Åman, Anders Det sena 1900-talets arkitekturhistoria.
Berggren, Maria Andreas Stobaeus, Two panegyrics in verse.
Svenske, John Skrivandets villkor. En studie av dagboksskrivandets funktioner och situationella kontexter.