Årsbok 1998

Författare Titel
Lindegren, Jan Expansionspolitik i 1600-talets Sverige.
Kytö, Merja Pragmatik i språkets förflutna. Nya insikter från talspråksbaserad äldre nyengelska.
Kan, Aleksander Två svenska arbetarpartier mellan två ryska revolutioner 1917.
Rosenquist, Jan Olof På vandring mellan stilar och språk. Kring Filaretos den Barmhärtiges vita och dess texthistoria.
Novén, Bengt Les Mots et le corps.
Cederlöf, Gunnel Underordning, konflikt och mobilisering på sydindisk landsbygd 1900–1970.
Inger, Göran Skänninge möte 1248 ur rättshistorisk synpunkt.
Papy, Jan Virtue and doctrine. The humanist programme of Justus Lipsius.
De Landtsheer, Jeanine Justus Lipsius and Lucius Annaeus Seneca.
Lagercrantz, Sture Kungens dvärgar.