Årsbok 2001

Författare Titel
Barton, H. Arnold Norska strömningar i Sverige. Politik och kultur 1814–1905.
Fryckstedt, Olov Döden bjuder upp till dans år 1425.
Huldén, Lars Fakta och funderingar kring Runebergs familjemålning Kan ej.
Rydén, Lennart Historien om Filaretos den Barmhärtige. En långsiktig placerare.
Berge, Lars Svensk och norsk nationalism under Bambatharesningen i Sydafrika 1906.
Nyman, Eva Nordiska ortnamn på -und.