Årsbok 2009

Författare Titel
Wiktorsson, Per-Axel Gammalt och nytt om vår äldsta bok. Äldre Västgötalagens handskrift Cod. Holm. B 59.
Svensson, Conny Den antika historien manipulerad, Felix Dahn och hans roman En strid om Rom.
Horná, Hernan Latin America after the Cold War.
Sörlin, Marie Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000.
Vladimirova, Vladislava Work ethic as a challenge to the anthropologist.