Årsbok 2011

Författare Titel
Furuhagen, Hans Bibeln och arkeologerna. Filistéernaas gåta.
Karlsson, Lars Zeuskult i Labraunda. Från naturhelgedom till persisk paradeisos.
Toll, Christopher Krigets kultur.
Sundell, Lars-Göran Nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur.
Stenström, Thure Dag Hammarskjöld och fransk litteratur.
Raag, Raimo Att tävla i ordskapande. Ett sätt att modernisera ett standardspråks ordförråd.
Svensson, Maria Korrelativa markörer i franska och svenska.