Årsbok 2013

Författare Titel
Nilsson, Ingela Redan de gamla grekerna. Om Grekland och Europa, då och nu.
Nelson, Alvar Drottning Kristina och hennes straffordning. Inblickar och utblickar.
Widmalm, Sven Upptäckten av norrskenets magnetiska natur. En forskningspolitisk episod från frihetstiden.
Sundell, Lars-Göran Carl Wahlund. Romanist och donator.
Sorelius, Gunnar Shakespeare in Scandinavia. A brief survey.
Hadenius, Patrik Det svenska språkintresset. Från Dalin till i dag.
Larsson, Lars-Gunnar Varför studera finsk-ugriska språk?
Watson, Christine Maciej Stryjkowskis polska krönika i rysk 1600-talsöversättning.
Körling, Gabriella Statens etnografi. En studie av offentliga tjänster i Niger.