Årsbok 2014

Författare Titel
Eskhult, Mats Anders Svanborg som arabist med tonvikt på hans läromedel.
Wollin, Lars Den osedda doktrinen. Något om att skriva en svensk översättningshistoria.
Sundell, Lars-Göran Erik Staaff och hans romanska lärjungar.
Svensson, Conny Nya vapen. Om en novell i August Strindbergs Svenska öden och äventyr. (DiVA)
Melander, Björn ”Det språk, som skrifves af alla svenskar, hvilka icke kunna skrifva”. Om skollärare John Chronschough och språkhistorien. (DiVA)
Stolpe, Jan Rousseaus Dialoger. En kamp mot demoner.
Stoeva-Holm, Dessislava I vänskapens tjänst. (DiVA)
Ingemarsdotter, Jenny Flickor i frack, kvinnor i kravatt och alla ”modärna”. Ett forskningsprojekt om 1920-talets debatter om det maskulina i de nya kvinnorollerna.
Lindström, Jonas Om en snäll man – och om tusentals andra. Mångsyssleri bland jordfattiga i 1600-talets Sverige. (DiVA)
Mårtensson, Lasse Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige. En introduktion samt en applikation.
Weiberg, Erika Klimat, miljö och forntida samhällen. Vad vill vi veta – och varför? Ett arkeologiskt perspektiv. (DiVA)
Vladimirova, Vladislava The North is getting hot. The growing significance of contests over nature in circumpolar Russia.
Karlsson, Anna-Malin Kris eller nödvändig utveckling? Om modern svensk språkvetenskaps vidgade studieobjekt och förändrade kunskapsintressen. (DiVA)
Widmalm, Sven Idéhistoria förr och nu. Utveckling eller avveckling? (DiVA)
Olach, Zsuzsanna A Halich Karaim bible translation.
Pihl, Christopher Kvinnfolks gärningar. Kön, arbete och statsformering i 1500-talets Sverige.