Årsbok 2017–2018

Författare Titel
Lars-Göran Sundell I skuggan av Perrault ‒ om Madame d’Aulnoy
Lars Burman Glömd kärlek. Om Torsten Rudeens dikter
Bo Andersson Jacob Böhme as a Character in the Political Fiction of the Third Reich: The Böhme Novel by Karl Robert Popp (1910–1942/43)
Mats Rydén Robert Eugen Zachrisson – en mångsidig Uppsala-professor i engelska (1921–1937) och hans språkliga omvärld
Ulla Börestam På bowlingen är vi flerspråkiga: Om språkvanor bland äldre nordiska migranter i Spanien
Bitte Hammargren Maktspel, olja och kultur kring Persiska viken – om rivalerna Iran och Saudiarabien
Iva Lučić I nationens namn. Den politiska formeringsprocessen för den muslimska nationen i det socialistiska Jugoslavien 1956–1971
Solveig Malmsten Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring
Patrik Klingborg Grekiska cisterner – vatten och risk i antikens Grekland, 600–50 f.Kr.
Miriam Thegel Konflikt eller konsensus? Åsikter och normer i Europaparlamentet
M. Anna Packalén Parkman Minnesord