Årsbok 2018–2019

Författare Titel
Per-Axel Wiktorsson Fornsvenska legendariet och Vadstena kloster
Lars-Göran Sundell Henriette d’Angleterre i sin samtid
Gunnar Sorelius Shakespeare’s Vulgarity and Ignorance (and Greatness): The Case of Hamlet in Sweden in the Classicist and Romantic Periods
Jan-Åke Alvarsson Erfarenhet, epistemologi, kultur och livsavgörande beslut
Britt-Inger Johansson Berättelsen om konstnären Jörgen Hammar och de Stora Berättelserna
Matti Eklund Att betvivla begreppen
Joakim Nivre Från giriga algoritmer till universell grammatik
Sebastian Cöllen Metaforens historicitet: En kognitionslingvistisk undersökning av medeltida bildspråk
Karin Eriksson Spelrum i Zornmärket: Att känna och höra traditionell spelmansmusik i Sverige. En etnografisk studie om rituella praktiker, musikaliska värderingsprocesser och kulturell tillhörighet
”Beyond Arcadia”: Bidrag från ett symposium den 2 oktober 2018
”Beyond Arcadia”: Contributions from a symposium held on 2 October, 2018
Kerstin Höghammar Lokal demokrati i Halasarna, Kos
Sabine Sten Vad kan sjukliga förändringar i arkeologiska skelettmaterial berätta om? Ett samarbete mellan arkeologi och medicin
Heinz Werner Wessler Hindi/Hindustani from the Perspective of an Early Modern Cosmopolitan Citizen: François-Marie de Tours and His Lingua mogolana (1703)
Paul Sinclair, Björn Melander och Bo Andersson Minnesord