Årsbok 2019–2020

Fulltext

Ladda ned fulltext i DiVA

Innehåll

Gunnel Ekroth, Den ”oheliga” helgedomen? Om mötet mellan gudar och människor i antik grekisk religion

Lars-Göran Sundell, Wace

Staffan Fridell, En småländsk Hamlet

Conny Svensson, ”Denna besynnerliga dubbelmänniska”: Sven Stolpe om Strindberg

Björn Melander, ”Inte antingen eller, utan mycket mera en mosaik av möjligheter”: Svenskan som EU-språk 20 år senare

Heinz Werner Wessler, Addendum to the article “Hindi/Hindustani from the Perspective of an Early Modern Cosmopolitan Citizen: François-Marie de Tours and His Lingua mogolana (1703)” in the KHVS yearbook 2018–2019 (pp. 181–198)

”Aktuell humanistisk forskning”: Bidrag från ett symposium den 18 februari 2020

”Current research in the humanities”: Contributions from a symposium held on 18 February, 2020

Dag Blanck, Vårt behov av USA: Om svensk-amerikanska relationer

László Károly, Derived and compound nouns in Turkic

Henrik Ågren, Titulering: Hur social tillhörighet manifesterades och doldes i 1700-talets Sverige

Föredrag av Westin pristagarna

Anna Baral, Bad Guys, Good Life: An Ethnography of Morality and Change in Kisekka Market (Kampala, Uganda)

Jaroslava Obrtelová, From Oral to Written: Selected Points of Divergence Between Oral and Written Wakhi Narratives

Danuta Fjellestad, Minnesord