Årsbok 2020–2021

Fulltext

Ladda ned fulltext i DiVA

Innehåll

François-Xavier Dillmann, Torgny lagmans tal vid Sveatinget i Uppsala. Filologiska och kulturhistoriska notiser till Snorre Sturlassons Olav den heliges saga kapitel lxxx

Kurt Braunmüller, Das Niederdeutsche als Verständigungssprache im Ostseeraum im Zeitalter der Hanse

Mats Rydén, Kvinnliga pionjärer i svensk anglistik

Hans Kronning, Språkvetenskapligt credo

 Mattias Legnér, Skyddet av statliga samlingar i svenska museer, arkiv och bibliotek i händelse av krig, ca 1914–2018

Anders Ekström, Har kunskapen blivit mer politisk?

Hugh Beach, Lars Burman och Bo Andersson, Minnesord