Årsbok 2021–2022

Fulltext

Ladda ned fulltext i DiVA

Innehåll

Birsel Karakoç, Kopierade iranska ki-konstruktioner i turkiska språk

Mattias Lundberg, Leisesången inför slaget vid Brunkeberg 1471, enligt Sturekrönikan och samtida källor

Mats Rydén, William Shakespeare och det levande landskapet

Owe Ronström, Öhistorier

Ulla Stroh-Wollin, Lingvistik – eller filologi? Rapport från en nordists vedermödor

Föredrag av Westinpristagarna

Constanze Ackermann-Boström, Levande flerspråkighet i Plattenbau. En undersökning av rysslandstyska unga vuxna, deras språkpraktiker och identitet

Viktor Englund, Fångsamhället som inte skulle finnas: Överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890–1920

Adrian Sangfelt, Grammatikens variation och förändring: Om märkliga ordföljder i äldre svenska

Mirko Pasquini, Negotiating Urgency: Changing Economies of Attention in an Italian Emergency Room

Staffan Nyström, Minnesord