Westinska priset

Årligen utdelas två priser till författare av särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet inom Samfundets två respektive avdelningar, den filosofisk-historiska och den filologiska. Ledamot i Samfundet har rätt att föreslå pristagare inom sin avdelning. Förutom äran och meritvärdet får pristagaren även en prissumma, för närvarande 40 000 kr. Westinpristagarna mottar sina priser vid en högtidlig sammankomst, där de även presenterar sina avhandlingar i ett kort föredrag.