Skrifter

52 Thure Stenström, Torgny Lindgren och musiken. 2021

51 H.S. Nyberg, Muntlig tradition, skriftlig fixering och författarskap. Sammanställt enligt efterlämnade manuskript och kommenterat av Bo Utas. 2004

50 William Turner, Libellus de re herbaria novus (1538). Edited with an translation into English by Mats Rydén, Hans Helander & Kerstin Olsson. 1999

49 Mautner, Thomas, Vägledning till Hägerströmstudiet. 1994

48 Wifstrand-Schiebe, Marianne, Annius von Viterbo und die schwedische Historiographie des 16. und 17. Jahrhunderts. 1992

47 Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1889-1989. Jubileumsskrift. 1990

46 Hägerström, Axel, Moralfilosofins grundläggning. Utg. av Thomas Mautner. – Summary. 1987

45 Svennung, J., Skandinavien bei Plinius und Ptolemaios. Kritisch-exegetische Forschungen zu den ältesten nordischen Sprachdenkmälern. – Summary. 1974

44:4 Monchi-Zadeh, D., Ta’ziya. Das persische Passionsspiel. 1967

44:3 Hägerström, Axel, Recht, Pflicht und bindene Kraft des Vertrages. Herausgegeben von Karl Olivecrona. 1965

44:2B Svennung, J., Zur Geschichte des Goticismus. 1967

44:2A Svennung, J., Jordanes und Scandia. Kritisch-exegetische Studien. 1967

44:1 Svennung, J., Scandinavia und Scandia. Lateinisch-nordische Namenstudien. – Summary. 1963

43 Mac Leod, Andries H.D., Beskaffenhet och innehåll av ett medvetande. – Avec un résumé en français. 1960

42 Svennung, J., Anredeformen. Vergleichende Forschungen zur indirekten Anrede in der dritten Person und zum Nominativ für den Vokativ. – Summary. 1958

41 Wittrock, George, Regering och allmoge under Kristinas egen styrelse. Riksdagen 1650. 1953

40 Hägerström, Axel, Inquiries into the nature of law and morals 1953

39 1950–1952

Författare Titel
39:1 Björck, Gudmund, Das Alpha impurum und die tragische Kunstsprache. Attische Wort- und Stilstudien
39:2 Ekblom, R., Die frühe dorsale Palatalisierung im Slavischen
39:3 Anderberg, Rudolf, Intervalluppfattning och referenssystem

38 1948

Författare Titel
38 Wittrock, Georg, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare. Studier rörande allmogens besvär

37 1944–1949

Författare Titel
37:1 Kökeritz, Helge, Mather Flint on early eighteenth-century English pronunciation
37:2 Liljegren, S.B., Essence and attitude in English romanticism
37:3 Collinder, Björn, The Lappish dialect of Jukkasjärvi. A morpho-logical survey

36 1943–1944

Författare Titel
36:1 Engländer, Richard, Joseph Martin Kraus und die Gustavianische Oper
36:2 Hahr, August, Uppsala Universitets porträtt- och tavelsamling. III
36:3 Tabachovitz, David, Études sur le grec de la basse époque
36:4 Hahr, August, Uppsala Universitets porträtt- och tavelsamling. IV

35 1941

Författare Titel
35 Hägerström, Axel, Die römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. II. Über die Verbalobligation

34 1940–1942

Författare Titel
34:1 Hahr, August, Drottning Katarina Jagellonica och Vasa-renässansen
34:2 Kalén, Ture, Selbständische Finalsätze und imperativische Infinitive im Griechischen. I.
34:3 Collinder, Björn, Die urgermanischen lehnwörter im finnischen. II. Supplement und wortindex
34:4 Hahr, August, Uppsala Universitets porträtt- och tavelsamling. Beskrivande katalog jämte kort förteckning över konstsamlingens skulpturer. II. Universitetsinstitutioner

33 1939

Författare Titel
33 Wittrock, G., Österrike-Ungern i Bosniska krisen 1908-1909

32 1938–1940

Författare Titel
32:1 Varenius, Otto, Carl Johan och Danmark 1814
32:2 Björk, Gudmund, ΗΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ. Die periphrastischen Konstruktionen im Griechischen

31 1938–1939

Författare Titel
31:1 Holmer, Nils M., Studies on Argyllshire Gaelic
31:2 Pirak, Anta, Jåhttee saamee viessoom. Upptecknat och försett med inledning av H. Grundström samt fonetiskt upptecknat språkprov av B. Collinder
31:3 Grundström, H., Lapsk-svensk ordbok till Anta Pirak, Jåhttee saamee viessoom

30 1936–1937

Författare Titel
30:1 Lombard, Alf, L’infinitif de narration dans les langues romanes. Étude de syntaxe historique
30:2 Marc-Wogau, Konrad, Inhalt und Umfang des Begriffs. Beitrag zur Theorie des Begriffs
30:3 Valentin, Hugo, Fredrik den store inför eftervärlden. En historio-grafisk studie

29 1934–1938

Författare Titel
29:1 Hahr, August, Uppsala Universitets porträtt- och tavelsamling. Beskrivande katalog jämte kort förteckning över konstsamlingens skulpturer. [I.]
29:2 Gren, Erik, Der Münzfund von Viminacium. Vorläufiger Bericht
29:3 Charpentier, Jarl, The Indian Travels of Apollonius of Tyana
29:4 Luth, Olof, Nogre stycker aff thenn frije konst astronomia (Cod. Holm. D 77) med inledning utgiven av Henrik Sandblad
29:5 Ekblom, R., Die Palatalisierung von k, g, ch im Slavischen
29:6 Ekman, Erik, Der reine Nominalsatz bei Xenophon

28 1932–1934

Författare Titel
28:1 Collinder, Björn, Die urgermanischen lehnwörter im finnischen. [I.]
28:2 Thörnell, G., Studia Luciferiana
28:3 Pirak, Anta, En nomad och hans lif. Upptecknat och översatt av H. Grundström. Med förord av K.B. Wiklund
28:4 Oxenstierna, G., Psykologiska och logiska moment i Kants förnuftskritik

27 1931–1932

Författare Titel
27:1 Staaf, Erik, Le Laudario de Pise du ms. 8521 de la Bibliotèque de l’Arsenal de Paris. Étude liguistique. I.
27:2 Oxenstierna, Gunnar, Om betingelserna för det analytiska konsekvensbegreppets upprätthållande
27:3 Ljungvik, Herman, Beiträge zur Syntax der spätgriechischen Volkssprache

26 1929–1931.

På femtioårsdagen av Jacob Westins död. Högtidssammankomsten den 13 okt. 1930. (Innehåller bl.a. Grape, Anders, Om Jacob Westin och hans samlingar.) Bättre upplaga

Författare Titel
26:1 Noreen, Erik, Studier rörande Eufemiavisorna. 3. Textkritiska studier över Herr Ivan
26:2 Ekblom, R., Zur Entstehung und Entwicklung der slavo-baltischenund der nordischen Akzentarten
26:3 Hellström, Carl, Om förhållandet mellan utvecklingsläran och etiken i Herbert Spencers syntetiska filosofi. En studie över den naturalistiska utvecklingsteoriens etiska konsekvenser
26:4 Wahlgren, Ernst G., Un problème de phonétique romane. Le développement d > r.

25 1928–1929

Författare Titel
25:1 Tegen, Einar, Viljandet i dess förhållande till jaget och aktiviteten
25:2 Kallstenius, Gottfrid, Efterskörd till Jonas Rugmans samling av isländska talesätt
25:3 Danielsson, O.A., Etruskische Inschriften in handschriftlicher Überlieferung
25:4 Ekblom, R., Zur Entwicklung der Liquidaverbindungen im Slavischen. 2.

24 Festskrift tillägnad Uppsala universitet. 1927

Författare Titel
24:1 Reuterskiöld, C.A., Den svenska förvaltningsrättens system
24:2 Hammer, Bertil, Humanistisk psykologi
24:3 Johansson, K.F., Skt. nivatá- ’windstill(e)’
24:4 Persson, P., Kritisch-exegetische Bemerkungen zu den kleinen Schriften des Tacitus
24:5 Kjellberg, L., Studien zu den antiken Dacheindeckungen
24:6 Thörnell, G., Ad Scriptores Historiae Augustae et Ammianum Marcellinum adnotationes
24:7 Sjögren, H., Ad Cicerones Epistulas ad Atticum adnotationes
24:8 Hahr, August, Skandinaviska adelsborgar från senare medeltid och nyare tidens början. Forna förbindelser mellan svenskt och danskt
24:9 Ekblom, R., Zur Entwicklung der Liquidaverbindungen im Slavischen. 1.
24:10 v. Friesen, Otto, Om läsningen av Codices gotici Ambrosiani
24:11 Samuelsson, Johan, Ad Valerium Flaccum
24:12 Zachrisson, R.E., Romans, Kelts, and Saxons in Ancient Britain. An investigation into the two dark centuries (400-600) of English history
24:13 Wittrock, Georg, Gustaf Adolfs krigföring i Tyskland efter striderna i Nürnberg 1632
24:14 Wadstein, Elis, On the origin of the English
24:15 Staaf, E., Sur une lauda de Jacopone da Todi (Quando t’alegri, homo de altura
24:16 Wiklund, K.B., Lappische Studien I-III
24:17 Hesselman, Bengt, Språkformen i MB I eller Fem Mose Böcker på svenska, tolkade och utlagde vid medlet av 1300-talet
24:18 Westman, Karl Gustaf, Häradsnämnd och häradsrätt under 1600-talet och början av 170-talet. En studie med särskild hänsyn till uppländska domböcker

23 1927

Författare Titel
23 Hägerström, Axel, Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung. [I.]

22 1922–1927

Författare Titel
22:1 Ekblom, R., Zur Physiologie der Akzentuation langer Silben im Slavo-Baltischen
22:2 Noreen, Erik, Studier rörande Eufemiavisorna. I. Textkritiska anmärkningar till Flores och Blanzaflor
22:3 Hagendahl, Harald, Die Perfektformen auf –ere und –erunt. Ein Beitrag zur Technik der spätlateinischen Kunstprosa
22:4 Ekblom, R., Der Wechsel (j)e- ~ o- im Slavischen
22:5 v. Friesen, Otto, Om det svaga preteritum i germanska språk
22:6 Zachrisson, R.E., The Englisch pronounciation at Shakespeare’s time as taught by William Bullokar
22:7 Noreen, Erik, Studier rörande Eufemiavisorna. II. Bidrag till Hertig Fredriks textkritik
22:8 Kallstenius, Gottfrid, Jonas Rugmans samling av isländska talesätt

21 1918–1922

Författare Titel
21:1 Almquist, Helge, Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiskaligan i den politiska krisen 1713-1714
21:2 Lagercrantz, Otto, Euripides Hippolytus
21:3 Wadstein, Elis, Friesische Lehnwörter im Nordischen
21:4 Phalén, Adolf, Ueber die Relativität der Raum- und Zeitbestimmungen

20 1917–1919

Författare Titel
20:1 Johansson, K.F., Über die altindische Göttin Dhisána und verwandtes
20:2 Danielsson, O.A., Zu den lydischen Inschriften
20:3 Rudberg, G., Forschungen zu Poseidonios
20:4 Petrini, E., Psykologiska analyser

19 1917

Författare Titel
19:1 Wittrock, G., Karl XI:s förmyndares finanspolitik 1668-72
19:2 Hägerström, Axel, Till frågan om den objektiva rättens begrepp. 1. Viljeteorien
19:3 Richard Rolle Richard Rolle’s Meditatio de passione Domini. According to MS. Uppsala C. 494, ed with introduction and notes by Harald Lindkvist

18 1915–1917

Författare Titel
18:1 Rexius, Gunnar, Studier rörande finansmakten under Karl XIV Johan
18:2 Hahr, A., Studier i nordisk renässanskonst. 2.
18:3 Klingberg, Gustaf., Christopher Jacob Boströms föreläsningar i etik vårtermingen 1861
18:4 Charpentier, Jarl, Die verbalen r-Endungen der indogermanischen Sprachen
18:5 Brusewitz, Axel., Studier öfver 1809 års författningskris. Den idépolitiska motsättningen

17 1915–1917

Författare Titel
17:1 Wetter, Gillis P:son, Phós (φως). Eine Untersuchung über hellenistische Frömmigkeit; zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Manichäismus
17:2 Rexius, Gunnar, Det svenska tvåkammarsystemets tillkomst och karaktär
17:3 Rudberg, Gunnar., Neutestamentlicher Text und Nomina sacra
17:4 Reuterskiöld, C.A., Kyrkolag och borgerlig lag

16 1914

Författare Titel
16 Phalén, A., Bestimmung des Begriffs des Psychischen

15 1913

Författare Titel
15:1 Hahr, A., Studier i nordisk renässanskonst. 1.
15:2 Hesselman, B., Västnordiska studier. 2.
15:3 Wittrock, G., Karl XI:s förmyndares finanspolitik 1661-67

14 1911–1913

Författare Titel
14:1 Engströmer, Th., Vittnesbeviset. Reglerna för dess värdering i svensk ordinär process
14:2 Hesselman, B., Västnordiska studier. 1.
14:3 Wieselgren, O., ”Yppighets nytta”
14:4 Wikander, H., Bidrag till läran om arbetsbetingsaftalet enligtsvensk rätt

13 1910–1912

Författare Titel
13:1 Danielsson, O.A., Zu den venetischen und lepontischen Inschriften
13:2 Hahr, A., Studier i Johan III:s renässans. 2. Villem Boy. Bild-huggaren och byggmästaren
13:3 Collijn, I., Neue Bruchstücke der Nibelungen Handschrift L
13:4 Nachmansson, E., Beiträge zur Kenntnis der altgriechischen Volkssprache
13:5 Schagerström, A., Upplandslagens ordskatt
13:6 Rudberg, G., Zum sogenannten zehnten Buche der aristotelischen Tiergeschichte

12 1907–1909

Författare Titel
12:1 Petrini, E., Psykologiska dogmer
12:2 Hahr, A., Studier i Johan III:s renässans. 1. Arkitektfamiljen Pahr
12:3 Hägerström, A., Das Prinzip der Wissenschaft. Eine logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung. 1. Die Realität
12:4 Löfstedt, E., Spätlateinische Studien
12:5 Gabrielson, A., Le sermon de Guischart de Beauliu. Édition critique de tous les manuscrits connus avec introduction

11 1906–1911

Författare Titel
11:1 Lagercrantz, O., Elementum. Eine lexikologische Studie
11:2 Staaff, E., Études sur les pronoms abrégés en ancien espagnol
11:3 Collijan, I., och Staaff, E., Evangelios e Epistolas con sus exposiciones en romance
11:4 Zetterstéen, K.V., Den nubiska språkforskningens historia

10 1912

Författare Titel
10:1 Persson, P., Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. T. 1
10:2 Persson, P., Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. T. 2

9 1904–1906

Författare Titel
9:1 Collijn, I., Drei neu aufgefundene niederdeutsche Einblatt-kalender des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Lübecker Buchdrucks
9:2 Varenius, O., Beskattning och statsreglering i England
9:3 v. Friesen, O., Vår älsta handskrift på fornsvänska
9:4 Hahr, A., Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel de la Gardies hof. Bidrag till den svenska konstforskningen
9:5 Sjögren, H., Zum Gebrauch des Futurums im Altlateinischen
9:6 v. Friesen, O., Till den nordiska språkhistorien. Bidrag 2

8 1902–1904

Författare Titel
8:1 Samuelsson, J., Ad Apollonium Rhodium adversaria
8:2 Edén, N., Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organistation i början af sjuttonde århundradet (1602-1634)
8:3 Meyer, E.A., Englische Lautdauer. Eine experimentalphonetische Untersuchung
8:4 Ahlenius, K., En kinesisk världskarta från 17:de århundradet
8:5 Varenius, O., Räfsten med Karl XI:s förmyndarstyrelse.2. Den undersökande kommissionen af år 1675
8:6 Sundström, R. och Littmann, E., En sång på Tigre-språket upptecknad, öfversatt och förklarad av R.S. Utgifven och öfversatt till tyska af E.L.

7 1901–1902

Författare Titel
7:1 Tamm, F., Sammansatta ord i nutida svenskan undersökta medhänsyn till bildning av förleder
7:2 v.Friesen, O., Till den nordiska språkhistorien. Bidrag [1]
7:3 Pipping, H., Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre-stenarna
7:4 Tamm, F., Granskning av svenska ord. Etymologiska och forn-historiska studier
7:5 Varenius, O., Räfsten med Karl XI:s förmyndarstyre. I. Dechargens gifvande och återkallande
7:6 Hellquist, E., Studier i 1600-talets svenska

6 1897–1900

Författare Titel
6:1 Lidén, E., Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachgeschichte
6:2 Lundström, V., Prolegomena in Eunapeii vitas philosophorumet sophistarum
6:3 Wadstein, E., Runinskriften på Forsaringen. Vårt äldsta lagstadgande
6:4 Hallendorff, C., Konung Augusts politik åren 1700-01
6:5 Ahlenius, K., Till kännedom om Skandinaviens geografi och kartografi under 1500-talets senare hälft
6:6 Eklund, J.A., Nirvana. En religionshistorisk undersökning
6:7 Wadstein, E., The Clermont Runic Casket. With 5 plates
6:8 Tamm, F., Om avledningsändelser hos svenska adjektiv, deras historia och nutida förekomst
6:9 Tamm, F., Om ändelser hos adverb och arkaiskt bildade prepositionsuttryck i svenskan

5 Festskrift tillegnad H.M. Konung Oscar II. 1897

Författare Titel
5:1 Sahlin, C.Y., Om den etiska seden
5:2 Almkvist, H., Ein samaritanischer Brief an Köning Oscar, in Faksimile herausgegeben und übersetzt. Mit einer Schrifttafel von J. Euting
5:3 Noreen, A., Svenska etymologier
5:4 Tamm, F., Om avledningsändelser hos svenska substantiv, deras historia ock nutida förekomst
5:5 Sundén, J.M., De tribunicia potestato a L. Sulla imminuta quaestiones
5:6 Landtmansson, I.S., Träldomens sista skede i Sverige
5:7 Johansson, K.F., Bidrag till Rigvedas tolkning
5:8 Wahlund, C., La belle Dame sans mercy. En fransk dikt
5:9 Edfeldt, H., Om bevisen för Guds verklighet
5:10 Piehl, K., Quelques petites inscriptions provenant du temple d’Horus à Edfou
5:11 Ribbing, S., Prof. Chr. Jac. Boströms Föreläsningar i etiken, efter det muntliga föredraget upptecknade och redigerade
5:12 Persson, P., Om ett nyligen upptäckt fragment av en romersk kommunallag
5:13 v.Schéele, F., Finnes det ett omedvetet själslif?
5:14 Geijer, P.A., Historisk öfverblick af latinets qui och qualis fortsatta som relativpronomina i de romanska språken
5:15 Hjärne, H., Svensk-ryska förhandlingar 1564-72. Erik XIV:s ryska förbundsplaner
5:16 Danielsson, O.A., Zur metrischen Dehnung im älteren griechischen Epos

4 1895–1901

Författare Titel
4:1 Kjellén, R., Riksrättsinstitutets utbildning i Sveriges historia
4:2 Stave, E., Om källorna till 1541 års öfversättning af Nya Testamentet
4:3 Wahlund, C., Die altfranzösische Prosaübersetzung von Brendans Meerfahrt, nach der Pariser Hdschr. Nat.-Bibl. fr. 1553 von neuem mit Einleitung, lat. und altfrz. Parallel-Texten, Anmerkungen und Glossar herausgegeben

3 1892–1900

Författare Titel
3:1 Stave, E., Om källorna till 1526 års öfversättning af Nya Testamentet
3:2 Almkvist, H., Ein türkisches Dragoman-Diplom aus demvorigen Jahrhundert, in Faksimilie herausgegeben und übersetzt
3:3 Burman, E.O., Om Schleiermachers kritik af Kants und Fichtes sedeläror
3:4 Persson, P., De origine ac vi primigenia gerundii et gerundivi latini
3:5 Wadstein, E., Der Umlaut von a bei nicht symkopiertemu im Altnorwegischen
3:6 Lundström, V., Ein Columella-Excerptor aus dem 15. Jahrhundert

2 1892–1894

Författare Titel
2:1 Gödel, V., Katalog öfver Upsala universitets biblioteks forn-isländska och fornnorska handskrifter
2:2 Nylander, K.U., Inledning till Psaltaren
2:3 Almkvist, H., Mechilta Bo: Pesachtraktaten med textkritiska noter, parallellställen ur Talmud och Midrasch samt inledning och glossar
2:4 Danielsson, O.A., De voce ΑΙΖΗΟΣ, quæstio etymologica.
2:5 Persson, P., Nyare undersökningar på den Plautinska proso-diens område

1 1890–1892

Författare Titel
1:1 Erdmann, A., Über die Heimat und den Namen der Angeln
1:2 Piehl, K., Om betydelsen af termen kanon och lämpligheten af dess användning inom den egyptiska konstens historia
1:3 Erdmann, A., Die Grundbedeutung und Etymologie der Wörter Kleid und Filz im Germanischen, nebst einem Exkurse
1:4 Burman, E.O., Die Transscendentalphilosophie Fichte’sund Schelling’s dargestellt und erläutert
1:5 Nordwall, J.E., Om svenska riksrådets utveckling mot centralisation under Gustaf II Adolf