Övrigt

Avslöja eller dölja – bildspråkets funktioner. Red. Carl Reinhold Bråkenhielm & Gunilla Gren-Eklund. 2008.

Ut dicitur. Till språkets lov. Föredrag vid nationell konferens för akademiska språklärare den 27–28 april 2001. Red. Gunilla Ransbo. 2003.

Massmedierna och humaniora. 1996