Uppländska domböcker

9 Vendels sockens domböcker 1736-1737. Utgivna genom Nils Edling och Walter Ljusterdal. 1946

8 Upplands lagmansdombok 1581 och 1586. Utgivna genom Nils Edling och Olof Svenonius. 1950

7 Långhundra härads dombok 1545-1570. Utgivna genom Nils Edling och Olof Svenonius. 1946

6 Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet. Supplement innehållande anmärkningar, förklaringar och sakregister. Utgivna genom Nils Edling. 1942

5 Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet. Utgivna genom Nils Edling. 1941

4 Lagläsaren Per Larssons dombok 1638. Utgiven genom Nils Edling. 1937

3 Uppländska konungsdomar från Vasatiden intill Svea Hovrätts inrättande utgivna genom Nils Edling. 1933

2 Upplands lagmansdombok 1578-79 utgivna genom Nils Edling. 1929

1 Vendels sockens dombok 1615-1645. Utgiven genom Nils Edling. 1925