KHVSU fördömer attacken mot Ukraina

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala fördömer i likhet med ett stort antal andra akademier, kulturella institutioner, universitet etc. den ryska regeringens orättfärdiga attack mot Ukraina och dess folk och ansluter sig till uttalandet från All European Academies (Allea) till stöd för Ukraina, dess medborgare och akademiska institutioner.