Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala är en sammanslutning av forskare från främst historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna, men även jurister och teologer finns representerade. Såväl yrkesverksamma professorer som emeriterade ingår i Samfundet. Två ämnesavdelningar finns: den filosofisk-historiska och den filologiska.

Samfundets ändamål är att »främja utvecklingen av de filosofiska, historiska och filologiska vetenskaperna». Detta gör man dels genom att ge bidrag och priser, främst till doktorander och nyutexaminerade doktorer, dels genom att utge vetenskapliga publikationer, varav Samfundets årsskrift är den viktigaste.

Den interna verksamheten består av samfundsmöten, där beslut om bidrag och priser tas, samt där ledamöterna håller vetenskapliga föredrag med efterföljande diskussion. Samfundet har också organiserat seminarier och symposier.