Årsböcker

Annales Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis

ISBN 978-91-982405-2-8
ISSN 0349-0416

Redaktion

Meria Kytö, Engelska institutionen, Box 527, 751 20 Uppsala. merja.kyto@engelska.uu.se

Hittills utkomna nummer