Arguspriset för humaniora

Detta pris tilldelas en person eller en organisation som på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet. Priset utdelas vid ett offentligt evenemang till vilket medierna och allmänheten inbjuds. Pristagaren förutsätts vid detta tillfälle på lämpligt sätt presentera sin verksamhet. Prissumman är för närvarande 100 000 kr.

Arguspriset 2023

Årets Arguspris i humaniora har tilldelats lingvisten vid Stockholms universitet Mikael Parkvall. Motiveringen lyder.
”Med sina vittfamnande språktypologiska insikter har Mikael Parkvall på ett nytt sätt skapat en fördjupad förståelse av det svenska språket och språk i allmänhet i sin verksamhet riktad till en bredare publik.”.
Priset delas ut den 18 januari 2024 klockan 18.15 i Humanistiska teatern, Uppsala universitet. Då håller pristagaren också en föreläsning med titeln ”Vad lingvistik är och inte är”. Prisutdelningsceremonin är öppen för alla intresserade.

 

Tidigare pristagare

  • 2018: Niklas Orrenius
  • 2017: Bitte Hammargren
  • 2015: Ola Larsmo
  • 2014: Jan Stolpe
  • 2013: Patrik Hadenius
  • 2012: Natan Shachar
  • 2011: Hans Furuhagen
  • 2010: Christer Åsberg
  • 2008: Olle Josephson