Arguspriset för humaniora

Detta pris tilldelas årligen en person eller en organisation som på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet. Priset utdelas vid ett offentligt evenemang till vilket medierna och allmänheten inbjuds. Pristagaren förutsätts vid detta tillfälle på lämpligt sätt presentera sin verksamhet. Prissumman är för närvarande 100 000 kr.