Acta Westiniana

2 Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek utarbetad av Åke Davidsson. 1989

1 Östra härads i Njudung dombok 1602-1605, utgiven genom Nils Edling och Gunnar Pellijeff. 1965