Årsbok 1969–70

Författare Titel
Almqvist, Bo Midfjordingamärren. En folklig satir från sturlungatiden och dess bakgrund.
Danell, Jan Konservativ och liberal stockholmspress. Skillnader och utvecklingstendenser i inrikesledarnas språk och stil under senare delen av 1800-talet.
Ejerfeldt, Lennart Helighet, ”karisma” och kungadöme i forngermansk religion.
Hermodsson, Lars Die germanischen Wochentagsnamen.
Kjellberg, Lennart Om namn, titlar och stånd i det gamla Ryssland.
Lindqvist, Sune Uppsalakapitlets byggfrågor under decennierna kring år 1300.