Årsbok 1973–74

Författare Titel
Carlstedt, Gunnar Till Kulas lov. Kulamahatmyakathana ur Kularnava-tantra.
Fries, Ingegerd Liljan i dalen och liljorna på marken.
Hedblom, Folke Svenska dialekter i Amerika. Några erfarenheter och problem.
Lundström, Sven Textkritische Bemerkungen zu den grösseren pseudoquintilianischen Deklamationen.
Svensson, Lars Om slangordet skör ’hår’.
Söderlind, Johannes En språklig analys av en Dickensroman.
Zeitler, Rudolf Der Erzengel Michael in Vamlingbo.