Årsbok 1999

Författare Titel
Landgren, Bengt ”Min bortvändhets svarta vatten”. Melankoli och död i Johannes Edfelts Under Saturnus.
Albrektson, Bertil Gammalt vin i nya läglar. Om bibelkommisionens nyöversättning av Gamla testamentet.
Correa Fryckstedt, Monica Blyg guvernant eller vild tigrinna? Förändringar av kvinnobilden i den viktorianska romanen.
Melkersson, Martin Staten, ordningen och friheten.
Persenius, Mikael The Manuscripts of Parts 1 and 2 of Shams al-‘ulum by Nashwan al-Himyari.
Jönsson, Ann-Mari Carl von Linné och hans korrespondens.
Fryckstedt, Olov Tristan och Isolde, den välkända berättelsen, men hur väl känd är den?
Kan, Aleksander Hjalmar Branting, ryska demokrater och bolsjeviker år 1918 (mellan den ryska oktober- och den tyska novemberrevolutionen.
Lagercrantz, Sture Om blixtdjur.