Årsbok 2004

Författare Titel
Bråkenhielm, Carl Reinhold Livsåskådningar, finns dom?
Isaksson, Bo Balansräkning. Predikaren berättar om sin uppgörelse med livet och visheten.
Williams, Henrik Vittnar Runstenen från Söderby (Gs 13) om Sveriges första ledungståg? Runfilologi och konsten att läsa som det står.
Lindegren, Jan Från maka till omaka. Drottning Maria Eleonora och riksliket.
Bennich-Björkman, Bo Strindberg och Henri Cordiers Bibliotheca Sinica.
Swahn, Sigbrit Kontroverser kring en kontroversiell text. Marcel Prousts anteckningar mot Sainte-Beuve.
Svensson, Conny Ordkonst och bildkonst i Olle Hedbergs roman Foto von Blomberg.
Ingvarsson-Sundström, Anne De förlorade barnen från Asine och Lerna. En bioarkeologisk studie.
Robardey-Eppstein, Sylviane Den metateatraliska dimensionen i Victor Hugos dramatik.