Årsbok 2007

Författare Titel
Herschend, Frands Tacitus’ description of the life of the Germans compared to the houses they lived in.
Andersson, Bo Några iakttagelser rörande bruket av stora bokstäver i tysk och svensk vers från 1600-talet. Andreas Gryphius – Georg Stiernhielm.
Nelson, Alvar Den danska ätten Stiernhielm. Sätesgård och adelskap.
von Bonsdorff, Jan Nordiska målare i München på 1800-talet.
Beach, Hugh Reindeer Ears. Calf marking during the contemporary era of extensive herding in Swedish Saamiland.
Winton, Patrik Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746–1766.