Årsbok 2012

Författare Titel
Shachar, Nathan Greeks and jews. A wound unhealed.
Sorelius, Gunnar Different mythologies in the drama of Shakespeare and some of his European contemporaries.
Svensson, Conny Sigfrid Siwertz och Uppsala.
Dahlstedt, Sten Tio bokstäver: Swedenborg, Strindberg, Schoenberg.
Sundell, Lars-Göran Alf Lombard and the academic study of Romance languages in Sweden.
Eliasson, Stig Språkekologins födelse. Tvärvetenskapliga inslag i Einar Haugens ’The ecology of language’.
Hagberg, Sten Maktens opposition och oppositionens makt. Demokratins etnografi i västafrikanska kommuner.
Ramsay, Gail Egyptiska bloggare. Del av en tradition och ett uppror.
Tikkanen, Karin Westin Att jämföra den latinska och den sabelliska kasusgrammatiken.
Ingemarsdotter, Jenny Johan Skytte (1577–1645). En biografi.
Ahlund, Mikael Det mångtydiga landskapet. Konst och natur i 1700-talets Sverige.