Årsbok 2015

Författare Titel
 Kurt Braunmüller Zum Passiv im Nordgermanischen. Drei unterschiedliche Ansätze zur Wiedereinführung einer verloren gegangenen grammatischen Kategorie
Per-Axel Wiktorsson Halvdan-ristningen i Hagia Sofia
Gunnel Cederlöf Strävan efter bakvägen till Kina: Natur, makt och rätt i det brittiska Indien
Conny Svensson Barbarens Son. Om Hilma Angered-Strandbergs sista roman
Lars-Göran Sundell Den tidiga romanistiken i Lund
Gunnar Sorelius Shakespeare in Scandinavian Film and Television
Anna-Malin Karlsson Är sociolingvistik humaniora – och spelar den någon roll?
Eric Cullhed Eustatios of Thessalonike: Parekbolai on Homer’s Odyssey 1–2: Proekdosis
My Klockar Linder Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori
Britt-Louise Gunnarsson Minnesord