КГНОУ осуждает нападение на Украину

Королевское гуманитарное научное общество Упсалы, как и множество других академий, учреждений культуры и университетов осуждает неправедное нападение российского правительства на Украину и ее народ и поддерживает заявление научного сообщества All European Academies (ALLEA) в поддержку Украины, ее граждан и академических учреждений.

КГНТУ засуджує напад на Україну

Королівське гуманітарне наукове товариство в Уппсалі (КГНТУ) засуджує, подібно до великої кількості інших академій, культурних закладів, університетів та ін., неправедний напад російського уряду на Україну та її народ і приєднується до заяви Всеєвропейської федерації академій наук (All European Academies, ALLEA) на підтримку України, її громадян та академічних закладів.

KHVSU condemns the attack on Ukraine

The Royal Society of Humanities at Uppsala, like numerous other academies, cultural institutions, universities etc., condemns the Russian government’s unjustified attack on Ukraine and its people and endorses the statement from All European Academies (Allea) in support of Ukraine, its citizens and academic institutions  

KHVSU fördömer attacken mot Ukraina

Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala fördömer i likhet med ett stort antal andra akademier, kulturella institutioner, universitet etc. den ryska regeringens orättfärdiga attack mot Ukraina och dess folk och ansluter sig till uttalandet från All European Academies (Allea) till stöd för Ukraina, dess medborgare och akademiska institutioner.

Niklas Orrenius får årets Arguspris

2018 års Arguspris i humaniora, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, tilldelas journalisten och författaren Niklas Orrenius, Malmö. Motiveringen lyder: För ett humanistiskt präglat författarskap som kretsar kring det aktuella svenska frågekomplex som gäller migration, etnisk och religiös mångfald, yttrandefrihet, tolerans och växande högerextremism.  Niklas Orrenius ofta utmanande texter karakteriseras av ett medmänskligt patos, [Fortsätt …]

Arguspriset tilldelas Bitte Hammargren

Årets Arguspris i humaniora, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, har tilldelats chefen för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, journalisten och författaren Bitte Hammargren, Stockholm. Enligt motiveringen får hon priset ”för en humanistiskt präglad journalistik som visar på värdet av historisk, kulturell och språklig kompetens vid analysen av samtidens ödesfrågor och för att [Fortsätt …]