Arguspriset tilldelas Bitte Hammargren

Årets Arguspris i humaniora, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, har tilldelats chefen för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, journalisten och författaren Bitte Hammargren, Stockholm. Enligt motiveringen får hon priset ”för en humanistiskt präglad journalistik som visar på värdet av historisk, kulturell och språklig kompetens vid analysen av samtidens ödesfrågor och för att [Fortsätt …]